5 รายการล่าสุด | ลงข่าวกิจกรรม |
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
วันที่ 31 ม.ค.62 เวลา 08.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารภาคการศึกษา องค์กรปกครอ...
ประชุมชี้แจงสนามสอบ O-Net สพม.33
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงการทดสอบท...
โรงเรียนใน สพม.33 เดินหน้า
สพม.เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนในสังกัด เดินหน้า "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" นายสำเริง บุญโต กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีที่่เห็นชอบ โค...
สพม.33 รับชมรายการ
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ปฏิบัติหน้าที่...
สพม.๓๓ ประกาศเจตนารมณ์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงาน
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม. ๓๓ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และนำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในส...
 จำนวน  1370  รายการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]